(370) 717-17-76
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

HISOB RAQAMI:

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi 
h/r: 100010860262697094100135001

INN:

201122919 
200541019

MFO:

00014 (XKKM Markaziy bank)

SHXR:

1000108860262667094100078001